Archiwalne wpisy:
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Kategorie:

Wolontariat

Od pewnego czasu w naszej placówce działa koło wolontariatu. W poprzednich latach wychowankowie naszego ośrodka brali czynny udział w różnego rodzaju działaniach wspomagających inicjatywy mające na celu pomoc innym ludziom. Współpracując z koleżankami z MOW Kwidzyn chłopcy uczyli się, jak pomagać w pracy z dziećmi z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące. W 2013 roku nawiązaliśmy współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Lasowicach Wielkich. Wychowankowie naszej placówki regularnie biorą udział w zajęciach, które są realizowane przez fundacje. Chłopcy pod okiem pracowników pomagają w opiece nad podopiecznymi placówki.

Regulamin działalności Koła Wolontariatu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku

 

                                                                                   Lepiej jest dawać niż dostawać

Wolontariatto świadome poświęcanie czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny i grona koleżeńskiego. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezinteresowny i bezpłatny.

Wolontariuszosoba, która wykonuje świadczenia na rzecz innych dobrowolnie bez gratyfikacji finansowej.

Co daje wolontariat?

 • Możliwość pomocy potrzebującym;
 •  Kontakty z ciekawymi ludźmi;
 •  Nabycie nowych umiejętności;
 •  Rozwój pasji i zainteresowań;
 • Większą otwartość na potrzeby innych ludzi i środowiska.

Cechy wolontariusza

 • Ma motywację do niesienia pomocy;
 •  Daje przykład swoim zachowaniem;
 •  Potrafi dawać a nie tylko brać;
 • Jest chętny do działania;
 • Nie jest obojętny na krzywdę innych;
 • Posiada dużo optymizmu;
 •  Cechuje go odpowiedzialność, wrażliwość i systematyczność.

Cele działalności koła:

1.      Kształtowanie u wychowanków postaw i zachowań prospołecznych;

2.      Wdrażanie do udzielania bezinteresownej pomocy i wsparcia osobom potrzebującym;

3.      Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych;

4.      Rozwijanie swoich pasji i zainteresowań;

5.      Aktywne działanie w obszarze życia społecznego;

6.      Kształtowanie postaw otwartości, wrażliwości, empatii i solidarności;

7.      Współpraca w środowisku lokalnym.

Ramy organizacyjne:

·        Członkiem Koła mogą być wychowankowie naszej placówki (ukończone15lat), którzy respektują zasady Koła;

·        Opiekunem Koła jest wychowawca współpracujący z innymi pracownikami pedagogicznymi wyznaczony przez Dyrektora, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizację i monitorowanie pracy wolontariuszy;

·        Miejscem działalności Wolontariatu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  w  Malborku oraz poszczególne placówki, z którymi w ramach działalności Koła współpracujemy.

Prawa wolontariusza:

·        Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;

·        Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole oraz własnego odpoczynku;

·        Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Koła;

·        Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działań na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna.

Obowiązki wolontariusza:

 • Niepełnoletni członkowie Wolontariatu  muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Kole Wolontariatu (załączniknr1);
 • Uzyskać akceptację przedstawicieli kadry pedagogicznej ośrodka (załączniknr2);
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu;
 • Wolontariusz jest zobowiązany do prowadzenia karty swoich działań (załączniknr3)
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Koła Wolontariatu takie jak:

§  zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

§  zasada troski o los słabszych;

§  zasada prawdy , przyjaźni, życzliwości;

§  zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania placówki.

 

W bieżącym roku szkolnym nadal rozwijamy w naszej placówce idę wolontariatu. Chłopcy skupieni w kole wolontariackim przy MOW Malbork  biorą czynny udział w wielu przedsięwzięciach, mających na celu niesienie bezinteresownej pomocy innym. Rozszerzyliśmy współpracę z Malbork Welcome Center min. wychowankowie naszego ośrodka w stroju „Marianka” maskotki miejskiej pomagają w przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez dla dzieci. Ponadto  doskonale układa się współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym i Środowiskowym Domem Samopomocy w Lasowicach Wielkich. Właśnie tam nasi wolontariusze biorą aktywny udział pracach związanych z działalnością statutową tych placówek. Sprawdzają się w tym doskonale, wykazując się przy tym odpowiednim zaangażowaniem i zrozumieniem problemów osób potrzebujących. Działania te przynoszą im wiele satysfakcji i poczucie, że miło i satysfakcjonująco  jest dawać radość oraz pomagać innym. Taki rodzaj aktywności doskonale wpisuje się w cele wychowawczo –resocjalizacyjne, które chcemy osiągać.

Podziękowania za pomoc w realizacji zadań koła dla Dyr. Beaty Zawadzkiej oraz wychowawcy Bartka Błachuta.