Archiwalne wpisy:
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Kategorie:

Cele i Zadania

Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów patologicznych zachowań poprzez liczne oddziaływania resocjalizacyjne, a także zaspokajanie zasadniczych potrzeb psychicznych młodego człowieka, jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości i przynależności. Stopniowe niwelowanie deficytów poznawczych i emocjonalnych, nauka właściwych relacji interpersonalnych oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Cele te realizowane są poprzez: zintegrowaną działalność dydaktyczną, korekcyjno – wyrównawczą, opiekuńczą i terapeutyczną, przygotowanie do pracy zawodowej i odnalezienia się na europejskim rynku pracy, współpracę z rodzicami oraz współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, którym bliskie są problemy współczesnej rodziny.

Nasze główne zadania to:

  • Wyrównywanie braków w podstawowych wiadomościach szkolnych.
  • Zdobycie rzetelnej wiedzy, adekwatnie do możliwości naszych wychowanków, prowadzącej do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
  • Kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania ich do samodzielności w procesie zdobywania wiedzy oraz inspirowanie do wyrażania własnych myśli oraz przeżyć.
  • Bezpieczne przeżywanie, nazywanie i okazywanie emocji, wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania odmienności każdej osoby.
  • Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w Ośrodku.
  • Udzielanie wychowankom pomocy psychologicznej ( terapia młodzieży zagrożonej alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią, indywidualna terapia z wychowankami mającymi szczególne trudności adaptacyjne, psychoterapia chłopców z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości, wypracowane formy przeciwdziałania agresji itp.) i pedagogicznej.
  • Fachowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna oraz wsparcie rodzinom i opiekunom prawnym naszych wychowanków.
  • Rozwijanie zainteresowań naszych podopiecznych.
  • Kultywowanie tradycji.