Archiwalne wpisy:
listopad 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Kategorie:

Edukacja

Jednym z naszych głównych zadań statutowych jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły , przygotowanie do integracji ze społeczeństwem oraz nadrobienie opóźnień edukacyjnych poprzez ukończenie klasy / szkoły w skróconym terminie (promocja śródroczna , egzaminy klasyfikacyjne).

SZKOŁY
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku funkcjonują: Szkoła Podstawowa Nr 11 ( klasy V, VI, VII, VIII  ) oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 . W szkołach panują właściwe warunki do nauki i rozwoju poznawczego młodego człowieka, sprzyjające kształtowaniu zainteresowań.

NAUCZYCIELE, PROGRAMY
Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez nauczycieli specjalistów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z przygotowaniem przedmiotowym. Cały proces edukacyjny dostosowany jest do specyficznych potrzeb uczniów. Podstawą realizacji programu dydaktycznego są programy nauczania zatwierdzone przez MENiS, w oparciu o które opracowywane są plany nauczania. Treści w nich zawarte dostosowane są do możliwości intelektualnych uczniów.

Dobór środków , metod i form nauczania ukierunkowany jest na aktywizację uczniów, rozwijanie ich zdolności . Kadra pedagogiczna przygotowuje materiały diagnostyczne w celu rozpoznania i niwelowania opóźnień edukacyjnych. Nauczyciele starają się jak najwcześniej zdiagnozować możliwości ucznia i opierać na tym pracę kompensacyjną. Zajęcia edukacyjne oparte są na zasadzie indywidualizacji. W celu uzupełnienia i nadrobienia zaległości edukacyjnych i braków w wiedzy programowej , w szkole prowadzone są popołudniowe zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów.

Praca dydaktyczna i wyrównawcza ma na celu przygotowanie uczniów do uzyskania umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych. Uczniowie przystępują do sprawdzianu klas VIII i egzaminu gimnazjalnego zgodnie z warunkami określonymi dla szkół masowych. Corocznie dokonuje się analizy wyników egzaminów zewnętrznych , która ma na celu zmierzenie czynników wewnątrzszkolnych takich jak: skuteczne zachęcanie uczniów do nauki , zaangażowanie uczniów i nauczycieli , dostosowanie ocen do realnej sytuacji ucznia, przyczyny niepowodzeń. Umiejętności, w których występują braki, są rozwijane podczas zajęć edukacyjnych oraz popołudniowych.

KONKURSY, PROGRAMY AUTORSKIE
Podnoszeniu wiedzy i umiejętności służą organizowane konkursy wiedzy przedmiotowej, językowe, ortograficzne, literackie i wiele innych. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w konkursach ogólnopolskich czy międzynarodowych, takich jak: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” , konkurs matematyczny PANGEA. Działaniami wzbogacającymi ofertę edukacyjną szkół są programy autorskie nauczycieli: „Dwa słowa”, „Warsztaty artystycznego wyrażania emocji”, „Hydroedukacja”.

PROJEKTY EDUKACYJNE
Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne. Dzięki tej metodzie kształtują wiele umiejętności, integrują wiedzę szkolną i pozaszkolną, łączą proces nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem. Projekty edukacyjne uwzględniają indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, przygotowują do przyszłej pracy zawodowej, rozwijają twórcze myślenie, umożliwiają zaprezentowanie własnej pracy, wzmacniają motywację poznawczą.

Projekt edukacyjny AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

2 harmonogram konsultacji i prezentacji

Projekt-edukacyjny-Europa-w-krzywym-zwierciadle-1

ZAJĘCIA W ŚRODOWISKU
Innowacyjną formą edukacji są zajęcia poza ośrodkiem. Dzięki współpracy z Muzeum Zamkowym oraz Biblioteką Miejską uczniowie uczestniczą w całorocznych cyklach lekcji historycznych w Zamku i zajęciach z biblioterapii.

DORADZTWO ZAWODOWE
W Gimnazjum Nr 4 funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który ma na celu koordynację ogółu działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Głównym jego celem jest stworzenie w szkole najbardziej sprzyjających warunków dla przygotowanie młodzieży do efektywnego zaistnienia i poruszania się na rynku edukacyjnym oraz rynku pracy. Adresatami działań w ramach WSDZ są przede wszystkim uczniowie wszystkich poziomów klas . Zakładamy, że wyposażenie ich w wiedzę na temat nowych realiów na rynku edukacyjnym oraz rozwijanie kompetencji umożliwi im w przyszłości elastyczność i mobilność wymaganą obecnie na rynku pracy zagrożonym przez zjawisko bezrobocia.

CELE:

  1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i zawodowych.
  2. Pomoc i wsparcie w tworzeniu przez młodzież indywidualnego planu kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli kariery edukacyjnej.
  3. Wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy i pracodawców.
  4. Wspieranie rodziców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach doradczych na rzecz młodzieży.

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i innych 2012\2013

Nazwa szkoły Nazwa konkursu Liczba laureatów Zajęte miejsce
Gimnazjum nr 4 Ogólnopolski Konkurs„Z poprawną polszczyzną na co dzień” 1 Finał ogólnopolski – wynik dobry
Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych 12 I m.+ nagroda dla najlepszego aktora
XX Jubileuszowe Kwidzyńskie Forum Szkolnictwa Specjalnego 12 wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs „Sztuka w plakacie” 1 wyróżnienie
Powiatowy Przegląd Teatralny” Przyjaźń niejedno ma imię” 12 wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Plastyczny„Przyjaźń niejedno ma imię” 2 wyróżnienie

Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie w roku 20012\2013 na szczeblu wojewódzkim i wyżej

Nazwa zawodów Nazwisko i imię ucznia Zajęte miejsce
Mistrzostwa Polski Smoczych Łodzi w Bydgoszczy Drużyna MOW- 20 osób I, II
Międzynarodowe Mistrzostwa MOW w Trójboju- Kamionek Wielki Drużyna – 5 osób I
Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Drużyna I
Mistrzostwa Polski MOW w biegach przełajowych – Włocławek Drużyna IV
Mistrzostwa Polski MOW w piłce nożnej Debrzno Drużyna MOW I
Pomorska Liga Podnoszenia Ciężarów Szpojda Filip II
Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „LWY PÓŁNOCY”            Drużyna MOW III
Wyścig smoczych łodzi o puchar Starosty Powiatu Malborskiego Drużyna MOW I
Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego w Kwidzynie Drużyna MOW III

Informacja o prowadzonych zajęciach dodatkowych oraz dydaktyczno – wyrównawczych.

L.p. Rodzaj zajęć Prowadzący
Zajęcia wyrównawcze – blok humanistyczny Nauczyciel języka polskiego i historii
Zajęcia wyrównawcze- blok matematyczno – przyrodniczy Nauczyciele matematyki, geografii, fizyki, chemii
Zajęcia wyrównawcze- języki obce Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego
4. Koło sportowe- lekkoatletyka Nauczyciele wychowania fizycznego
Koło teatralne Nauczyciel + wychowawca
Zajęcia dodatkowe z religii- przygot. do bierzmowania Katecheta
7. Koło ekologiczne Nauczyciel przyrody, biologii, chemii
Koło muzyczne Nauczyciel muzyki
Koło techniczne Nauczyciel techniki

Formy wyrównywania szans edukacyjnych

Ze względu na posiadane przez wszystkich uczniów orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowywane są i realizowane dla wszystkich uczniów indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

– Realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum.

– Opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy początkowej dla uczniów nowoprzybyłych

– Indywidualne przygotowanie uczniów do promocji śródrocznej oraz do egzaminów zewnętrznych i próbnych.

Programy autorskie nauczycieli :

-„Dwa słowa”, „Warsztaty artystycznego wyrażania emocji”- Marlena Smoter- Zdziebłowska (nauczyciel języka polskiego)

„Hydroedukacja”- Marek Wojtachna ( nauczyciel matematyki i geografii).

Projekty edukacyjno – ekologiczne: „ Poznaj nasz ogród dendrologiczny”, „Chcemy dbać o otaczający nas teren” , Zielona szkoła w Skowronkach – realizowane we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Malborku oraz Nadleśnictwem Lubichowo i Gminą Stegna.

Współpraca z Wydziałem Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku – całoroczny cykl zajęć edukacyjnych z zakresu historii.

Zajęcia z zakresu biblioterapii we współpracy z Biblioteką Miejską w Malborku .